Transactionele analyse (TA).

De Transactionele Analyse (TA) is een unieke, praktische manier om inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, gedrag en communicatie. De TA wordt dan ook graag toegepast binnen begeleidingstrajecten om persoonlijke en sociale ontwikkeling en veranderingen te stimuleren. Eric Berne psychiater (1910-1970) is de grondlegger van de TA.

Ieder mens trekt in het begin van zijn leven emotionele gekleurde conclusies over zichzelf, over de mensen om hem heen en de wereld waarin hij leeft. Wanneer jij je op grond van deze conclusies gaat gedragen, zullen deze conclusies alleen maar bevestigd worden en uiteindelijk uitgroeien naar krachtige overtuigingen. Deze overtuigingen zullen uiteindelijk een belangrijke richting geven aan je eigen levensloop, of levenscript.  

Zo zullen positieve levenservaringen in je vroege levensjaren zorgen voor positieve scriptbesluiten, zoals: ik ben oké en jij bent oké, en de wereld is een fijne plaats om in te leven. Je groei en ontwikkeling zal hier positief door beïnvloed worden. Je leert hiermee problemen tijdig te signaleren, de realiteit van een probleem op een juiste manier in te schatten en  oplossingen te bedenken waarbij je goed zorgt voor jezelf én voor de ander.

Zo kunnen negatieve ervaringen in  je vroege levensjaren leiden tot negatieve scriptbesluiten als: 'ik ben niet oké en jij bent oké' of 'ik ben oké en jij bent niet oké', of' ik ben niet oké en jij bent niet oké  en de wereld is geen fijne plek om in te wonen'. Hierdoor wordt de persoonlijke groei en ontwikkeling belemmerd. Psychische en lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn.

Volgens de TA is iedereen in staat voor zichzelf te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die hij of zij maakt. TA geeft je inzicht in je eigen overtuigingen  en de manieren waarop jij met jezelf en anderen omgaat. Je krijgt zicht op de 'gekleurde' bril waardoor jij kijkt. Bewustwording van de helpende en niet helpende overtuigingen maakt dat je meer en bewustere keuzes kunt maken, waardoor je op een gezonde en passende manier met jezelf, anderen en voor jou lastige situaties om kunt gaan.