Vergoeding mindfulness bij burn-outklachten.

Sinds 1 januari 2015 vergoeden onder andere de verzekeraars VGZ, Univé, UMCZ, IZA Gezond Samen en IZA Overig in het aanvullende pakket mindfulness (MBSR) trainingen (tot maximaal € 350,- per jaar), als er sprake is van burn-out-klachten. Voorwaarde is dat de mindfulnesstrainer, als categorie 1 trainer aangesloten is bij de VMBN. May Vullings is gecerificeerd cat. 1 trainer VMBN.

Wat heb je nodig voor de vergoeding mindfulnesstraining?

Vaak heb je hier een verwijskaart nodig van je huisarts of bedrijfsarts. Deze beoordeelt of er sprake is van burn-out-klachten. De factuur van de training stuur je samen met de verwijzing van je huisarts of bedrijfsarts, ná het volgen van de training, naar je zorgverzekering. Voorwaarde is dat je de training volgt bij een trainer die aangesloten is bij de VMBN en die valt onder categorie 1.

*Informeer altijd zelf bij je zorgverzekering of de vergoeding van de mindfulness training ook geldt voor jouw specifieke situatie.