Counselling effectief bij terugdringen ziekteverzuim

Counselling effectief bij terugdringen ziekteverzuim

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1 in Nederland en leidt jaarlijks tot veel ziekteverzuim. 1 op de 8 werknemers heeft last van werkstress. Het persoonlijk leed dat hiermee gepaard gaat is niet te overzien en resulteert in velerlei gezondheidsklachten. Naast de persoonlijke schade voor de werknemer, betreft het tevens een hoge kostenpost voor de werkgever. De kosten voor het ziekteverzuim gerelateerd aan werkstress, bedragen 2,2 miljard euro op jaarbasis voor het bedrijfsleven (TNO). Maatschappelijk gezien is het probleem nog groter. De totale maatschappelijke kosten van werkstress worden door onderzoeksbureau TNO geschat op 4 – 5 miljard euro per jaar. Cijfers die er niet om liegen.

Counselling is een bewezen methodiek die effectief bijdraagt aan het terugdringen van ziekteverzuim. Nieuw onderzoek uitgevoerd in Engeland onder 3.500 werknemers toont aan dat het preventief inzetten van counselling in de organisatie loont voor zowel werknemer als werkgever. In het geval van werkgerelateerde stress gaf maar liefst 54% van de werknemers aan dat zij dankzij de ontvangen counselling geen verzuimdagen (en in sommige gevallen zelfs -weken of -maanden) hadden gebruikt, terwijl zij dat voorheen in soortgelijke gevallen wel deden. De effecten van counselling zijn duurzaam van aard en kostenbesparend. Steeds meer organisaties gaan dan ook over tot het aantrekken van een counsellor of laten medewerkers scholing volgen op het gebied van counselling.