Kernwaarden

 • Kwaliteit - Effect op lange termijn door ervaringsleren, een van-binnen-naar-buitenontwikkeling, zelfredzaamheid nastreven.
   
 • Klantgericht - Samenwerking, veiligheid en gelijkwaardigheid. Maatwerk leveren en vraaggericht werken.
   
 • Creativiteit - Problemen oplossen door iets oorspronkelijks te ontwikkelen en van hieruit te handelen. De waarden in je leven als uitgangspunt stellen.
   
 • Transparantie - Authentiek, open en eerlijk zijn. Feedback geven en ontvangen. Integer handelen.
   
 • Bewustwording - Bewustwording vergroten. Onderzoeken van vastgeroeste ideeën en weerstanden, (her)ontdekken en benutten van eigen capaciteiten. Durven te experimenteren.
   
 • Passie - Werken vanuit innerlijke drijfveren zoals passie, motivatie en plezier. Vanuit geïnspireerd zijn anderen inspireren. Je ambities volgen en die matchen met de organisatie. Aandacht geven aan evaluaties.