Disclaimer

Inschrijving training

 • Inschrijven voor een training/workshop gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier via onze website. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij een bevestiging.
 • Na inschrijving voor een training of na acceptatie van de offerte sturen wij een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
 • De betaling dient binnen 14 dagen na verzending factuur betaald te zijn.
 • Circa 1-2 weken voor aanvang van de training/workshop krijgt de deelnemer een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie.

Annuleren training

 • Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel.
 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training/ workshop brengen wij je € 15,00 administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor aanvang van de training/ workshop brengen wij je 50% van de kosten van de training/ workshop in rekening en binnen 4 weken voor het begin van de training/ workshop het gehele bedrag.
 • Indien je annuleert binnen 6 weken voor het begin van de training/ workshop en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengen wij je € 15,00 administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tijdens de training/ workshop ben je de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling door Vullings Mindfulness Counselling en Training.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een training/ workshop door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten.
 • Deelnemers die als debiteur m.b.t. betaling in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de training/ workshop kosten verschuldigd.

Belangrijk

Indien er minder dan het minimum aantal deelnemers voor een training / workshop hebben ingeschreven zal deze GEEN doorgang vinden. Per training zijn specifieke minimale aantal inschrijvingen bepaald. Betaalde inschrijvingen worden teruggeboekt. Er kunnen bij annulering door Vullings Mindfulness Counselling en Training betreffende een training/ workshop geen rechten op enige wijze worden ontleend.